Asbest verwijder je niet zomaar

Asbest levert gevaar op voor de gezondheid. In de bouw is het veelvuldig toegepast als hechtgebonden materiaal in golfplaten, leien en vlakke gevelplaten.

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Zo moeten asbestverwijderingsbedrijven voldoen aan de regels van het SCA Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijderen SC-530.
Removas Asbestverwijdering is zo'n gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij bezit het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering nummer 07-C 070093.

Onze saneerders zijn in het bezit van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) en worden bijgestaan door een DTA-A, welke in bezit is van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Toezichthouder Asbest. Ook hebben zij allemaal het diploma Basisveiligheid (VVA-1)

De projecten van asbestverwijderingsbedrijven worden regelmatig onaangekondigd gecontroleerd door Certificeerde Instellingen en de Arbeidsinspectie. Bij Removas Asbestverwijdering B.V. vinden in dit verband 6 - 7 kwaliteitscontroles per jaar plaats door de Certificerende Instelling Eerland Certification uit Geldermalsen.

Removas Asbestverwijdering staat voor kwaliteit in asbestsanering.  Uw asbesthoudende dak- en gevelbeplating wordt door ons op een veilige en vakkundige wijze verwijderd en afgevoerd.

Wij zijn daartoe gecertificeerd en ook ons personeel heeft de benodigde opleidingen gevolgd om op een deskundige en veilige wijze asbesthoudende beplating te verwijderen. Velen zijn al jarenlang bij ons bedrijf in dienst en hebben een geweldige ervaring in de bouw, zowel met asbestsanering als ook met de montage van nieuwe dak- en gevelbeplatingen.

Werkwijze Removas

Offerte:

Wij bieden u een vrijblijvende offerte aan op basis van:

  • een asbestinventarisatierapport
  • door u verstrekte tekeningen of hoeveelheden
  • door ons ter plaatse opgenomen hoeveelheden.

In onze offerte worden onder andere de te saneren hoeveelheden, de uitvoeringswijze en de prijs genoemd.

Vergunningen

De opdrachtgever dient zelf een sloopvergunning of een ontheffing aan te vragen bij zijn gemeente. Wij kunnen u hierbij wel behulpzaam zijn met het invullen van de formulieren hiervoor.

Bij de aanvraag voor een sloopvergunning heeft u al een asbestinventarisatierapport nodig. Dit mogen wij als asbestverwijderingsbedrijf niet zelf opstellen. Een dergelijk rapport moet opgesteld worden door een gecertificeerd inventarisatiebureau dat in het bezit is van het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie volgens SC-540. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar bedrijven die dat wel mogen doen.

Meldingen

Uiteraard verzorgt Removas Asbestverwijdering B.V. voor u de wettelijk voorgeschreven meldingen van de geplande uitvoering bij de Arbeidsinspectie, onze Certificerende Instelling en Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.

Uitvoering

Removas Asbestverwijdering B.V. pakt uw projecten volgens een gedetailleerd projectwerkplan aan. Hierin worden bijvoorbeeld de asbestverwijderingsmethode, de inzet van personeel en materieel, de afzetting en de afvoer van het verpakte asbest beschreven.

Het werkgebied wordt afgezet met waarschuwingsborden en met afzetlint.De asbestverwijdering staat onder leiding van een DTA-A, welke in bezit is van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Toezichthouder Asbest. Onze saneerders zijn in het bezit van het SCA Persoonscertificaat: Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV). Tijdens het verwijderen dragen onze mensen de voorgeschreven beschermende kleding en een masker met P3-filter.

Er wordt gebruik gemaakt van eigen decontaminatie units, waarin het personeel zich op de voorgeschreven wijze van de beschermende kleding kan ontdoen. Met de inzet van onze Manitou verreikers zijn nagenoeg alle bouwplaatsen bereikbaar. De verwijderde asbesthoudende materialen worden binnen het afgezette werkgebied ingepakt in folie.

Dagelijks wordt dit afgevoerd naar onze tussenopslag in Waardhuizen. Indien er nieuwe golfplaten of leien aangebracht moeten worden, zorgen wij ervoor dat uw dak dagelijks weer dicht is.

Oplevering

Na afloop van de asbestsanering vindt er, door een onafhankelijk laboratorium, een visuele inspectie plaats. Hierbij wordt  het werkgebied gecontroleerd volgens NEN 2290 en wordt het vrijgegeven, zodat het weer voor iedereen toegankelijk is. De klant ontvangt bij de factuur een kopie van dit rapport visuele inspectie. Tevens worden, zodra het verpakt asbesthoudend afval vanuit onze tussenopslag is afgevoerd, de kopieën van de stortbonnen verstrekt. Ook worden deze zaken naar de Gemeente verstuurd.

Begrippen

Onder het rubriek kwaliteit en certificering vindt u een uitgebreid overzicht van termen welke bij asbestverwijdering spelen.

 

Eterclean

Voor de vervanging van oude asbesthoudende golfplaten met nieuwe Ecolor vezelcement golfplaten,heeft fabrikant Eternit het Eterclean - concept opgezet. Inmiddels is Eterclean ook van toepassing op de vervanging van asbesthoudende leien door nieuwe vezelcement Eternit leien.

Eterclean staat voor een landelijk netwerk van steunpunten die voorzien in een veilige, eenvoudige en daardoor voordelige saneringsmethode van oude golfplaten en leien. Vervolgens worden vakkundig nieuwe vezelcement golfplaten of leien van Eternit gemonteerd.

Garant hiervoor staat het officiële Eterclean-certificaat. Uw bewijs dat de verwijdering, afvoer en montage volgens de regels is uitgevoerd.

Pruyssen Daken en Gevels is zo'n Eterclean steunpunt! Samen met haar zusterbedrijf Removas Asbestverwijdering staat zij garant voor een veilige
en verantwoorde facelift van uw dak of gevel. Kijk voor verdere informatie over verantwoord asbestsaneren bij Removas Asbestverwijdering.